Thierry Vallet, Francja – France 2008

Je suis un français qui vient chaque annee en Pologne et j’ai eu la chance de profiter des cours de langue de l’institut Calleo. Pendant deux semaines, j’ai eu des cours tres efficaces et directement applicables a la vie de tous les jours (faire ses courses, commander dans un restaurant, etc…). J’ai aussi beaucoup apprecie la grande souplesse de Calleo, pouvant adapter rapidement les cours selon les demandes de leurs clients, le tout dans une ambiance tres sympathique. A toutes les personnes qui souhaitent apprendre ou completer ses connaissances de la langue polonaise, je recommande sans hesiter l’institut Calleo de Cracovie. I am a French who comes every year in Poland and I had the advantage to take polish courses at Calleo Institute. For two weeks I studied highly effective lessons and directly available to the polish life (shopping, ordering in a restaurant, etc…). I also greatly appreciated the flexibility of Calleo Institute, They can quickly adapt lessons according to their customers demands, all in a very friendly atmosphere. To all who wish to learn or complete his knowledge of polish language, I recommend Calleo Institute of Krakow. Jestem Francuzem, który przyjeżdża co roku do Polski i miałem okazję skorzystać z kursów językowych w Instytucie Calleo. Przez dwa tygodnie chodziłem na lekcje bardzo praktyczne(zakupy, zamawianie w restauracji, itp…). Jestem również wdzięczny za elastyczność Calleo, które szybko przystosowuje kursy w zależności od potrzeb swoich klientów, a wszystko to w bardzo miłej atmosferze. Dla wszystkich, którzy chcą uczyć się, albo uzupełnić wiedzę o polskim języku, polecam instytut Calleo.