Jolanta Tyrcz, Koordynator Programu Pomocy Repatriantom Polska Akcja Humanitarna 2006 – 2008

Dziękuję Pani za współpracę, za zapewnienie naszym beneficjentkom wysokiego poziomu nauczania j. polskiego, za ciekawą ofertę z Pani strony. Pani i Pani Szkole natomiast życzę dalszego rozwoju i zadowolonych klientów.