Faq

Jakie są warunki uczestnictwa w kursie języka polskiego w oparciu o umowę z zaświadczeniem?

Zaświadczenie bywa potrzebne naszym Studentom starającym się o legalny pobyt na terenie Polski. Aby uczestniczyć w organizowanych przez nas kursach języka polskiego w oparciu o umowę z zaświadczeniem, konieczne jest podpisanie umowy na czas określony i regulaminu uczestnictwa
w kursie, uiszczenie z góry opłaty za cały kurs oraz kserokopia dwóch pierwszych stron paszportu (ze zdjęciem).

Jestem Studentem/Studentką Calleo, jednak chciałbym/chciałabym zrezygnować z kursu. Co powinienem/powinnam zrobić?
W przypadku, gdy umowa została podpisana na czas nieokreślony należy, uwzględniając zawarty w umowie miesięczny okres wypowiedzenia z terminem ważności na koniec miesiąca kalendarzowego, złożyć w sekretariacie Szkoły pisemne oświadczenie rezygnacji z kursu. Jeżeli natomiast umowa została podpisana na czas określony, nie ma możliwości rezygnacji z kursu przed upływem terminu zakończenia kursu ustalonego w umowie.
Strona 3 z 3123