Faq

Czy nieobecność na zajęciach języka polskiego upoważnia mnie do ubiegania się o zwrot pieniędzy za lekcje, na których nie mogłem/am się pojawić?
W przypadku zajęć grupowych comiesięczna opłata za kurs pobierana jest z góry i nie ma możliwości ubiegania się o jej modyfikację ze względu na ewentualne nieobecności. Studenci indywidualni mają natomiast możliwość odwołania (z odpowiednim wyprzedzeniem) jednej lekcji w miesiącu. W przypadku opuszczenia większej ilości zajęć, po uzgodnieniu z lektorem, możliwe jest odrobienie ich w terminie dogodnym dla obu stron.
Jestem zainteresowany/a kursem języka polskiego w Calleo i chcę wziąć udział w lekcji pokazowej. Jak mam się na nią zapisać?
Aby wziąć udział w lekcji pokazowej, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej lub zgłosić się bezpośrednio do sekretariatu, w celu uzyskania informacji odnośnie terminu lekcji. W przypadku gdy Student nie zdecyduje się kontynuować kursu, lekcja pokazowa, w której uprzednio wziął udział, pozostaje całkowicie bezpłatna.
Jestem zainteresowany/a grupowym kursem języka polskiego w Calleo, jednak nie potrafię określić stopnia, w jakim znam ten język. Co powinienem/powinnam zrobić?
W przypadku gdy Student nie jest pewien swojego poziomu znajomości języka polskiego, może on rozwiązać test sprawdzający jego wiedzę, odbyć krótką rozmowę z jedną z naszych lektorek lub wziąć udział w lekcji pokazowej, po której istnieje możliwość przeniesienia się do mniej lub bardziej zaawansowanej grupy. W trakcie przydzielania Studenta do odpowiedniej grupy przydatne są również informacje na temat ewentualnie przebytych wcześniej kursów języka polskiego, podręczników, z których korzystał Student, czy czasu poświęconego na naukę.
Zdecydowałem/am się rozpocząć kurs języka polskiego. Jakie formalności powinienem/powinnam załatwić przed przystąpieniem do nauki?
Przed rozpoczęciem nauki prosimy o podpisanie umowy oraz regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez naszą Szkołę. Formalności te należy załatwić przed pierwszymi zajęciami w sekretariacie Szkoły.
Jakie dane powinienem/powinnam przygotować przed podpisaniem umowy o uczestnictwo w kursie języka polskiego?
Sporządzając umowę potrzebujemy danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz numer dokumentu takiego jak np. dowód osobisty, PESEL, numer paszportu, karty pobytu, itd.
Strona 2 z 3123